Adres Siedziby: Jasionka 954E/139, 36-002 Jasionka

Adres do korespondencji: ul. Strefowa 7, 36-060 Głogów Małopolski

Telefon: +48 516 077 498    

NIP:    517-037-3889

E-mail: recepcja@betazel.pl

www.betazel.pl

.